Het aftellen is begonnen

Online NVK Congres 2021

NVK Congres – Kennis delen – Inspireren – Ontmoeten….
in de Nieuwe Virtuele Kenniswereld

Beste collega’s,

Op 6, 7 en 8 oktober vindt ons jaarlijkse NVK Congres plaats. In de onzekerheid over het beloop van de COVID-19-pandemie hebben we opnieuw gekozen voor een online editie. Dankzij deze vroegtijdige beslissing hebben we tijd voor een optimale voorbereiding. Het belooft dan ook weer een inspirerend congres te worden met nieuwe wetenschappelijke inzichten, de vertaalslag naar de praktijk en key-note sprekers van naam en faam.

Het programma, dat start tussen 10.00 en 10.30 uur, houdt rekening met de overdracht en ochtendvisite en eindigt voor de avondoverdracht. Voor geïnteresseerden zijn er in de vroege ochtend workshops met verdieping en interactie rondom een specifiek onderwerp.

Elke dag heeft u de keuze uit drie livestreams, live gepresenteerd vanuit de congres-studio. Traditioneel openen we het congres op woensdag met de Simon van Creveld-lezing. Daarna kunt u kiezen uit diverse symposia over een breed scala aan onderwerpen binnen de kindergeneeskunde.  Praktische Pediatrie verzorgt dit jaar voor het eerst bij drie symposia een workshop om de inzichten meteen in praktijk te kunnen brengen.

De juniorafdeling biedt het symposium: BURNIN blijven, over hoe we energiek en met plezier aan het werk kunnen blijven. Nick Brown, editor van Archives Diseases Childhood, is een van de key notes dit jaar. Hij geeft een overzicht van highlights in de pediatrie wereldwijd. Mark Mieras, wetenschapsjournalist en natuurkundige neemt ons mee in het mysterie van onze hersenen met de vraag: Wat maakt dat ik “ik” ben?

Op donderdag brengen we samen met professionals uit de jeugd-ggz, een aparte NVK-GGZ-stream waarin kinderpsychiatrie en de rol van e-health in de zorg voor chronisch zieke kinderen aan bod komen. Op vrijdag is de gezamenlijke AJN NVK-dag met de jeugdartsen waarin u een kijkje krijgt in het kinderbrein: van neonaat tot puber.

Tijdens de online pauzes kunt u onder het genot van uw eigen kopje koffie of thee de sprekers ontmoeten tijdens een Meet the Speaker. En natuurlijk is er tijd om uw collega’s in het land digitaal op te zoeken.

Kortom, we hopen u allemaal te ontmoeten op 6, 7 en 8 oktober via het digitale podium en ons vak met elkaar te delen. Tot dan!

Rianne Oostenbrink

Voorzitter NVK Congrescommissie 2021

Stream C

11:30 - 12:30 uur

Rol van de kinderarts bij ADHD zorg in de jeugd GGZ keten

Mede mogelijk gemaakt door Takeda

Mark Hoetjer zal een presentatie geven over de rol van de kinderarts in de ADHD zorg. Deze masterclass zal inzicht geven in de rol van de kinderarts in de jeugd GGZ zorg – wat zijn de uitdagingen en welke verbeterpunten zijn er binnen de ketenzorg?

Spreker:
Mark Hoetjer, kinderarts, Diakonessenhuis, Utrecht

symposium

Stream B

11:30 - 12:00 uur

Kinder- en jeugdpsychiatrie naar de gemeente. Ellende? Goede stap? Voorbode voor kindergeneeskunde?


In 2015 vond de transitie jeugdhulp plaats. Ineens was kinderpsychiatrie ongeveer geen onderdeel meer van de geneeskunde, maar van de jeugdhulp. Waar staan we in 2021? Er is zeker financieel een uit de hand gelopen situatie. Een aantal inhoudelijk experts publiceerde in april 2021 een model hoe jeugdhulp, van preventie t/m specialistische zorg, zich vanuit wetenschappelijke optiek kan ontwikkelen naar goed betaalbare topzorg met als ultiem streven dat alle kinderen thuis en prettig opgroeien. Is de tijd daar rijp voor? Heeft de transitie dan tot iets goeds geleid? En wat is de plek van de kindergeneeskunde?

Spreker:
Peter Dijkshoorn, kinder-en jeugdpsychiater en landelijk ambassadeur lerend jeugdstelsel

NVK GGZ

Stream A

11:30 - 12:30 uur

Bevlogen én BURNIN blijven in je werk: hoe doe je dat?

Voorzitters: Caro Theunissen, kinderarts i.o., MUMC+, Maastricht; Esmee Jacobs, kinderarts i.o., MUMC+, Maastricht

Het BURNIN programma van Stichting Leading Doctors vergroot het welzijn van medici en versterkt de duurzame inzetbaarheid. In dit symposium staan we op een frisse, nuchtere en interactieve manier stil bij u, de mens in de dokter. We introduceren een model om uw welzijn te bevorderen en u krijgt handvatten om BURNIN te blijven. Tot dan!

Sprekers:
* Claire Loots, huisarts/oprichter, Leadin Doctors, Amsterdam
* Heleen Esser, socioloog/oprichter, Leadin Doctors, Amsterdam

SYMPOSIUM

09:00 - 10:30 uur

09.00 – 9.45uur Help! Een puber met urticaria. WAT NU?
09.55 – 10.30uur Grip op koemelkallergie

09.00 – 9.45uur: Help! Een puber met urticaria. WAT NU?

Mede mogelijk gemaakt door Novartis Pharma

Het onderwerp van deze sessie is “Tieners met urticaria”. Dit onderwerp zal worden belicht vanuit de expertise van Marike Stadermann (kinderallergoloog, Diakonessenhuis te Utrecht) en Heike Röckmann (dermatoloog, UMC Utrecht).(Afhankelijk van het wel of niet aanwezig zijn van Heike)

Agenda:

  • Introductie ziektebeeld
  • Incidentie/prevalentie
  • Differentiaal diagnose
  • Diagnostiek
  • Behandeling conform Nederlandse richtlijnen
  • Toekomstig ontwikkelingen
  • Wetenschappelijk inzichten en initiatieven
  • Eigen ervaringen/bespreken casuïstiek

Sprekers:
* Marike Stadermann, kinderallergoloog, Diakonessenhuis, Utrecht
* Heike Röckmann , dermatoloog, UMCU, Utrecht

 

SYMPOSIUM

 

09.45 – 10.30uur: Grip op koemelkallergie
Mede mogelijk gemaakt door Nutricia

Koemelkallergie (KMA) behoort tot één van de meest voorkomende allergieën bij kinderen. De dieetbehandeling lijkt eenvoudig, maar wat te doen als de standaard aanpak niet werkt? Welke melkvervanging kiest u dan? Wat te doen bij herhaalde klachten op bijvoeding?

Steeds duidelijker wordt het belang van het onderscheid tussen IgE en niet-IgE gemedieerde koemelkallergie Niet-IgE is echter lastiger te diagnostiseren en ook vergt het in veel gevallen een andere behandeling dan een IgE-gemedieerde koemelkallergie. En is er bij milde niet-IgE gemedieerde klachten wel sprake van “koemelkallergie?” Wanneer zetten we een melkladder in en wat te doen met vroegintroductie?

Dit zal vanuit verschillende invalshoeken ter sprake komen tijdens de sessie op het NVK op donderdag 7 oktober 2021 om 9.45 uur.

Sprekers:
* Berber Vlieg-Boerstra, allergie diëtist-onderzoeker, OLVG, Rijnstate Ziekenhuis/Vlieg & Melse Diëtisten
*Aline Sprikkelman, kinderarts-allergoloog, UMCG Groningen

SYMPOSIUM

Stream A

15:15 - 16:00 uur

Kind met cytopenie

Voorzitter: Alexander Mohseny, kinderarts/hematoloog, LUMC-Willem-Alexander, Leiden

Cytopenie, van één of meerdere lijnen, is een veelvoorkomende pediatrische presentatie. Hoewel altijd spannend, gaat het meestal om passagiere en reversibele problemen. De grote uitdaging is het tijdig herkennen van de uitzonderingen waarbij de cytopenie niet reversibel is zoals bij een maligniteit, een aangeboren beenmergfalensyndroom of aplastische anemie. Vertraging in het diagnostisch traject of het instellen van de juiste therapie is significant gerelateerd met grotere mortaliteit van deze kinderen.

Sprekers:
*Alexander Mohseny, kinderarts/hematoloog, LUMC-Willem-Alexander, Leiden
*Marije Bartels, kinderarts/hematoloog, UMCU-Wilhelmina, Utrecht

SYMPOSIUM

Stream C

14:00 - 14:45 uur

Nieuws van het SKA front: ontwikkeling in de behandeling van allergische rhinoconjunctivitis en anafylaxie up to date!

Mede mogelijk gemaakt door Abbott Nutrition

Voorzitter: Marike Stadermann, kinderarts-allergoloog, Diakonessenhuis/UMCU, Utrecht

Allergische luchtwegklachten kunnen tot veel klachten leiden en een grote impact hebben op kwaliteit van leven. De behandeling is vaak symptomatisch. Echter de laatste jaren zijn veel nieuwe ontwikkelingen gaande betreffende immunotherapie bij kinderen, die gepresenteerd worden in het 1e gedeelte van deze sessie Kinderallergologie.
Na deelname aan het 2e gedeelte van deze sessie herkent u anafylaxie als geen ander, weet u van co-factoren en de rol van adrenaline.

Immunotherapie voor inhalatie allergie bij kinderen
Anders van Thuijl, kinderarts-allergoloog, Spaarne Gasthuis, Haarlem

Herkenning en behandeling van anafylaxie bij kinderen
Nicolette Arends, Kinderarts-allergoloog, Erasmus MC-Sophia, Rotterdam

SYMPOSIUM

Stream C

11:45 - 12:30 uur

SLAMSESSIE

In deze sessie presenteren 10 kinderartsen de highlights van hun onderzoek, gevolgd door discussietijd. Aan het einde van de sessie worden de SLAM-award en de prijs voor beste abstract uitgereikt.

1.Safety and tolerability of live attenuated human rotavirus vaccination in premature medical risk infants
Fien van Dongen, UMCU, Utrecht

2. Pre- en postnatale lymfatische problemen bij patiënten met het Noonan syndroom en Noonan-like syndromen
Lotte Kleimeier, Radboudumc, Nijmegen

3.De langetermijngevolgen van een opname op de kinderIC met bronchiolitis
M. van Bethum,

4.Neonatale early-onset infecties: de sensitiviteit van de early-onset sepsis calculator vergeleken met de Nederlandse richtlijn en de nice richtlijn
Linde Snoek, Amsterdam UMC, Amsterdam

5.mRNA therapie als veelbelovende behandeling voor klassieke galactosemie
Laurie Delnoy, Universiteit Maastricht, Maastricht

6.De neurologische gevolgen op 2-jarige leeftijd na extreme vroeggeboorte: de EPI-DAF studie
Pauline van Beek, Maxima Medisch Centrum, Veldhoven

7.Conservatieve behandeling van kinderen met pleuropneumonie; een multicentrum retrospectief cohortonderzoek
S. Lohuis

8.Lymfatische afwijkingen bij RASopathieën: een systematisch review
Julia Seluetjes, Radboudumc, Nijmegen

9.Association between early treatment and neurodevelopmental outcome in 19 families with PDE-ALDH7A1
Laura Tseng, Amsterdam UMC, Amsterdam

10. Orale glucosetoediening ter preventie en behandeling van neonatale hypoglycemie
Femke Austie, Isala, Zwolle

SLAMSESSIE

Stream A

14:00 - 14:45 uur

Praktische Pediatrie: Ongepaste zorg

Spreker: Jolita Bekhof, Isala, Zwolle

Deze workshop sluit aan op het voorgaande symposium gepaste zorg. In deze workshop willen we aan de slag gaan met ongepaste zorg in de dagelijkse praktijk. Aan de hand van praktische voorbeelden uit de dagelijkse praktijk gaan we met elkaar verkennen welke factoren en motivaties een rol spelen bij ongepaste zorg. Wat maakt het zo lastig om bepaalde vormen van zorg niet meer te doen. Wat kunnen we van elkaar leren als het gaat om het laten van onnodige zorg? Geen zit-en luister workshop dus, maar een workshop waarin we een actieve bijdrage van de deelnemers vragen.

SYMPOSIUM

Stream C

13:00 - 13:45 uur

Multidisciplinaire benadering van kinderen met ernstig atopisch eczeem en ernstig astma

Mede mogelijk gemaakt door Sanofi Genzyme

In deze sessie wordt ingegaan op het zorgpad van een kind met eczeem binnen het atopie syndroom. Hoe geef je een kind met eczeem een goede behandeling met de nadruk op een multidisciplinaire samenwerking met o.a. een dermatoloog (shared care) en wanneer wordt een kind doorverwezen (verwijsindicaties)? Wat zijn de behandelmogelijkheden nu en wat kunnen we in de toekomst verwachten. De sessie bevat casussen met praktische voorbeelden van aanpak.

Multidisciplinaire benadering van kinderen met ernstig atopisch eczeem
Shahryar Mir, kinderarts, Dijklander ziekenhuis, Purmerend

Multidisciplinaire benadering van kinderen met ernstig atopisch eczeem
Patrick Kemperman, dermatoloog, Dijkander ziekenhuis/Amsterdam UMC locatie AMC, Purmerend/Amsterdam

SYMPOSIUM

Stream B

13:00 - 13:45 uur

‘What’s new: update in (preventie van) kinderreanimatie’

Voorzitters: Gerald Jaspers, kinderarts-intensivist, Radboudumc, Nijmegen

Iedereen moet er af en toe aan geloven: het reanimeren van een kind of zuigeling. In dit symposium brengt de Sectie Intensive Care bij Kinderen, in samenwerking met leden van de Nederlandse Reanimatie Raad en SHK, u weer helemaal op de hoogte van de nieuwste reanimatierichtlijnen. U wordt bijgepraat over de wijzigingen en krijgt praktische tips over hoe deze toe te passen in uw eigen kliniek

Sprekers:
*Nigel Turner, knderanesthesioloog en medisch onderwijskundige, Wilhelmina Kinderziekenhuis – UMC, Utrecht
*Jennifer Walker, kinderarts – intensivist, Wilhelmina kinderziekenhuis – UMC, Utrecht
* Rob Moonen, kinderarts-neonatoloog, Zuyderland Medisch Centrum, Heerlen/Sitttard

SYMPOSIUM

Stream A

13:10 - 13:45 uur

Gepast gebruik van zorg in de kindergeneeskunde

In het laatste decennium is er steeds meer nadruk komen te liggen op gepast gebruik van zorg met als doel de kwaliteit van zorg te verbeteren en de zorgkosten te beheersen. Hoge zorguitgaven leiden tot verdringing in andere publieke sectoren. Maar wat is gepast gebruik, hoe meet je het, en hoe bereik je het? Welke programma’s zijn er landelijk opgezet om tot gepast gebruik te komen? Tijdens dit symposium komen deze onderwerpen aan bod als introductie op gepast gebruik van zorg en zorgevaluatie.

*Fabienne Ropers, kinderarts, LUMC, Leiden
*Frans Plötz, kinderarts/ hoogleraar zorgevaluatie algemene kindergeneeskunde, Tergooi/ Emma kinderziekenhuis/AUMC, Hilversum
*Leti van Bodegom-Vos, assistant professor ‘Implementation and de-implementation in curative and palliative care’, LUMC, Leiden
*Károly Illy, kinderarts, Ziekenhuis Rivierenland, Tiel

SYMPOSIUM

Stream B

11:45 - 12:30 uur

De invloed van ‘nature and nurture’ op longen en luchtwegen

Voorzitters: Michiel Bannier, kinderlongarts, MUMC+, Maastricht; Karin de Winter – de Groot, kinderlongarts UMC-Wilhelmina, Utrecht

‘It’s all about the genes’
Gerard Koppelman, kinderlongarts, UMCG, Groningen
Welke invloed hebben genen eigenlijk op het ontstaan van luchtweg- en longziektes? De nieuwste inzichten zullen worden besproken.

De invloed van omgeving op het luchtwegmicrobioom
Debby Bogaert, kinderarts-infectioloog, UMCU/ University of Edinburgh, Utrecht/Edinburgh, UK
Een baby wordt ‘steriel’ geboren, nadien begint de ontwikkeling van het persoonlijke microbioom door iedere aanraking, ademhaling en voeding. Hoe heeft deze omgeving invloed op het microbioom van de luchtwegen?

Luchtverontreiniging en de impact op de kinderlong
Ismé de Kleer, kinderlongarts, Franciscus Gasthuis en Vlietland, Rotterdam
(Kinder)longartsen, huisartsen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, artsen maatschappij en gezondheid, andere zorgverleners, milieugezondheidskundigen én wetenschappers maken zich zorgen over de impact van vieze lucht bij kinderen en hebben een manifest geschreven: ‘Laat kinderen vrij ademen – geef ze gezonde lucht, nu en in de toekomst’.

SYMPOSIUM

Stream A

11:45 - 12:30 uur

Neurologie in beeld en geluid

Voorzitter: Jolanda Schieving, kinderneuroloog, Radboudumc-Amalia, Nijmegen

Aan de hand van video opnames van verschillende veel voorkomende neurologische ziektebeelden, krijgt u handvatten hoe u in uw eigen praktijk deze problemen kan herkennen en benoemen en hoe u kind en ouders hiermee verder kunt helpen.

SYMPOSIUM

Stream A

10:30 - 10:45 uur

Opening NVK Congres 2021

KEYNOTE / STATE-OF-THE-ART

Stream A

10:45 - 11:30 uur

Simon van Creveld Lezing

Spreker: Patricia Bruijning, kinderinfectioloog, UMCU-Wilhelmina, Utrecht

KEYNOTE / STATE-OF-THE-ART